OFERTA

KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGOWOŚĆ

Zakres świadczonych usług księgowych:
 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie Ewidencji Ryczałtu,
 • ustalanie wysokości miesięcznych/kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
 • dokonywanie miesięcznych/kwartalnych rozliczeń VAT,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do US.
Co ponadto?
 • sporządzanie druków przelewów na rzecz US,
 • monitorowanie obowiązku stosowania kas rejestrujących,
 • monitorowanie obowiązku rejestracji w podatku VAT,
 • monitorowanie obowiązku rejestracji do celów transakcji unijnych,
 • występowanie o zwrot podatku VAT z zagranicy,
 • wyliczanie prognozowanych zaliczek na podatek dochodowy i podatku VAT przed zakończeniem miesiąca/kwartału na podstawie przedłożonych danych,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym / Urzędem Kontroli Skarbowej, w tym w trakcie kontroli i postępowań
 • sprawdzenie poprawności dotychczasowych księgowań i rozliczeń podatkowych,
 • wyprowadzenie zaległości w księgowaniu.
KADRY I PŁACE

KADRY I PŁACE

Usługi płacowe
 • sporządzfanie miesięcznych list płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń PIT pracowników (PIT-8A, PIT-11, PIT-40) oraz płatnika (PIT-4R),
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS,
 • przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników i członków ich rodzin do ZUS,
 • sporządzanie raportów RMUA.


Co ponadto?
 • rozliczenia z PFRON,
 • sporządzanie druków przelewów na rzecz ZUS i US,
 • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzenia list płac,
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
 • wystawianie zaświadczeń Rp7,
 • przygotowywanie dokumentów oraz reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym w trakcie kontroli i postępowań
Usługi kadrowe
 • prowadzenie akt personalnych pracowników,
 • kontrola ważności okresowych badań lekarskich pracowników,
 • monitorowanie terminów obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej zgodnie z prawem pracy i z zasadami rozliczeń podatkowych,
Co ponadto?
 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • monitorowanie wykorzystania urlopów pracowniczych,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
 • wystawianie innych dokumentów kadrowych na życzenie pracodawcy bądź pracownika,
INNE USŁUGI DLA FIRM | PROMOCJE

INNE USŁUGI DLA FIRM

 • pomoc w założeniu/zamknięciu działalności gospodarczej,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • przechowywanie dokumentów do momentu przedawnienia,
 • pomoc w pozyskiwaniu dotacji, dofinansowań, refundacji, itp.,
 • kompletownie dokumentacji dla celów kredytowych, przetargowych, itp.,

PROMOCJE

 • pierwszy miesiąc za 1 zł
 • bezpłatne sprawdzenie księgowań
 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej GRATIS
 • obniżki za polecenie biura znajomym
ROZLICZENIA ROCZNE PIT | USŁUGI DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ROZLICZENIA ROCZNE PIT

Oferujemy rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z wypełnieniem niezbędnych deklaracji do Urzędu Skarbowego.
Deklaracje sporządzamy (i wysyłamy) w wybrany przez Klienta sposób: w formie elektronicznej przez internet (otrzymują Państwo wydruk złożonego zeznania i urzędowe poświadczenie odbioru) lub w formie papierowej (otrzymują Państwo 2 egzemplarze sporządzonego zeznania).
Z usługi można skorzystać: osobiście odwiedzając nasze Biuro Rachunkowe lub załatwić całą sprawę mailowo lub telefonicznie – otrzymają Państwo na maila zeznanie i urzędowe poświadczenie odbioru.
Deklaracje sporządzamy maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych.
Sprawdź, jakie mamy niskie CENY

USŁUGI DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 • rozliczenia roczne PIT,
 • rozliczenia przychodów z zagranicy,
 • rozliczenia zwrotu VAT za materiały budowlane (VZM),
 • rozliczenia podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC),
 • rozliczenia podatku od spadków i darowizn (SD),
 • rozliczenia VAT rolników,
 • kompleksowe rozliczenia najmu prywatnego,
 • pomoc w załatwieniu wszelkich spraw w Urzędzie Skarbowym,
 • pomoc w założeniu firmy,
 • sporządzanie wniosków o dotacje, w tym z Urzędu Pracy.

Zamów darmową wycenę usług księgowych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis eleifend velit. Sed in vehicula diam, id faucibus lorem.

WYCENA